KORT

Årskort

AUTOGIRO

449:-/mån

Studentårskort (mecenat/csn) Tänk på att ha med studiebevis vid köp. 349:-/mån
Dagårskort (innan 16.00 på vardagar samt helger) 349:-/mån
Seniorårskort (pensionär) 329:-/mån

All gruppträning, styrketräning, konditionspark, solarium. Detta ingår i våra årskort.

 

 
4-Månaderskort (gruppträning, styrketräning, konditionspark, solarium ingår ).  2800 kr
Inskrivningsavgift (engångskostnad vid nytt medlemsskap)    250 kr
Årsavgift ( student 150 kr/år)

300 kr/år

Årsavgift ( 4-månaderskort)   100 kr

Självklart kan du teckna avtal och betala allt på en gång. 

Vid tecknande av autogiro kan du få skrivet kvitto på hela årsavgiften

 

 

VID AVTAL

 

När du tecknar autogiroavtal måste du ha med dig legitimation samt uppgift om bank, clearingnummer, kontonummer. Ska någon annan vara betalningsansvarig måste denna person vara med, ex föräldrar om du är minderårig.

Bindningstiden är 12 månader och avtalet övergår sedan till ett löpande avtal. Priset regleras även till ordinarie enligt prislista. ( om inget annat anges på avtalet).


Första betalningen

Betalningen dras i förskott den 25/27:e varje månad. Avtalet regleras till ordinarie pris efter avtalstidens slut och löper vidare. En administrationsavgift betalas vid tecknande av avtal, kan även dras vid första betalningstillfället om så önskas.

I December månad dras årsavgiften.


Dragningar

Varje månadsslut görs det totalt tre försök att dra pengar från ditt konto. Saknas det täckning på kontot skickas det en påminnelse samtidigt som kortet spärras för inpassering. En administrativ avgift (f.n. 100 kr) tillkommer. Inkassoförfarande tillämpas om kortköparen bryter mot avtalets betalningsregler och uppkommande extra kostnader debiteras kortköparen. Upprepad utebliven betalning medför rätt för Tumba träningscenter AB att vägra ingå nytt autogiroavtal. 


Uppsägning

Uppsägningen ska ske skriftligen, blankett finns i receptionen. Det är två hela kalendermånaders uppsägningstid på autogirot, uppsägning under avtalad tid är inte möjligt. Uppsägning kan inte ske genom uteblivna betalningar. Överlåtande av kort är möjligt, tecknare av avtalet är dock betalningsansvarig under bindningstiden.

Nyheter

Fler nyheter