TRÄNA FÖR 199 :- FRAM TILL AUGUSTI


Därefter gäller ordinarie pris.  Erbjudandet gäller vid tecknande av autogiro bindningstid 12 månader.

VÅRA MEDLEMSKAP


Medlemskap

Bindningstid
12 mån

Bindningsfritt

Förskott
12 mån

Ordinarie 469:-/mån 569:-469:-/mån 5690:-
Dagtid 369:-/mån 469:-369:-/mån 4490:-
Student 369:-/mån 469:-369:-/mån 4490:-
Senior 349:-/mån 449:-349:-/mån 4290:-

Sommarkort

(giltigt i 3 månader)

1190:-

Just nu bjuder vi på startavgiften till alla nya medlemmar (värde 250:- ).

Ordinarie, för dig som har fyllt 18år.
Dagtid, vardagar mellan 06.30-16.00 samt under hela helgen.
Student, för dig som har studentlegitimation och kan uppvisa Mecenat, CSN eller motsvarande.
Senior, för dig som har fyllt 65 år.

Vid avtal
När du tecknar autogiroavtal måste du ha med dig legitimation samt uppgift om bank, clearingnummer, kontonummer. Ska någon annan vara betalningsansvarig måste denna person vara med, ex föräldrar om du är minderårig. Efter bindningstiden övergår autogirot till ett löpande avtal. Priset regleras även till ordinarie enligt prislista (om inget annat anges på avtalet).

Första betalningen
Betalningen dras i förskott den 25/27:e varje månad. Avtalet regleras till ordinarie pris efter avtalstidens slut och löper vidare. En administrationsavgift betalas vid tecknande av avtal, kan även dras vid första betalningstillfället om så önskas.

Dragningar
Varje månadsslut görs det totalt tre försök att dra pengar från ditt konto. Saknas det täckning på kontot skickas det en påminnelse samtidigt som kortet spärras för inpassering. En administrativ avgift (f.n. 100 kr) tillkommer. Inkassoförfarande tillämpas om kortköparen bryter mot avtalets betalningsregler och uppkommande extra kostnader debiteras kortköparen. Upprepad utebliven betalning medför rätt för Tumba träningscenter AB att vägra ingå nytt autogiroavtal. 

Uppsägning
Det är två hela kalendermånaders uppsägningstid på autogiro, uppsägning under avtalad tid är inte möjligt. Uppsägning kan inte ske genom uteblivna betalningar. Överlåtande av kort är möjligt, tecknare av avtalet är dock betalningsansvarig under bindningstiden. Kontakta oss om du önskar säga upp ditt avtal.

VÄRVA EN VÄN


FÅ EN MÅNAD GRATIS

Träning är roligare tillsammans. Värva en vän och både du och din vän får en månad gratis träning. Har ni autogiro väljer ni själva vilken månad ni vill hoppa över betalningen. Har du inte autogiro förlängs ditt årskort med en månad för varje vän. Du kan värva flera vänner och på så sätt få flera månader gratis träning.

 

Villkor:

Din vän får inte ha varit aktiv hos oss de senaste 3 månaderna

Ni båda måste vara på plats när din vän tecknar sitt medlemskap

Gratismånaden går inte att registrera i efterhand utan endast när det nya medlemskapet tecknas

Gäller när din vän tecknar ett av våra årskort (autogiro eller kortköp)

Din vän får självklart värva sina vänner direkt efter tecknat medlemskap